SỨC KHOẺ CỦA BẠN 
LÀ SỨ MỆNH

CỦA CHÚNG TÔI

LIPOVITAN là thương hiệu của Công ty dược phẩm Taisho Nhật Bản – Công ty có thị phần thuốc OTC số 1 tại Nhật Bản, công ty Dược phẩm kênh OTC số 1 tại Nhật Bản.

LIPOVITAN ra đời vào năm 1960. Taisho đã tạo ra sản phẩm LIPOVITAN đầu tiên như một thức uống bổ sung dinh dưỡng để xóa tan sự mệt mỏi và tăng cường phục hồi nhanh chóng, thương hiệu đã được ra mắt trong ngành dược phẩm. Việc đổi mới kiểu dáng chai thủy tinh vào năm 1962, thương hiệu nước tăng lực đầu tiên tại Nhật Bản đã tạo thành công cho việc trở thành thương hiệu hàng đầu.

Đặt chân đến thị trường Việt Nam vào năm 1999, LIPOVITAN đã cho ra đời dạng lon để trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống của người Việt.

TAISHO GROUP

SỨC KHOẺ CỦA BẠN 
LÀ SỨ MỆNH

CỦA CHÚNG TÔI

LIPOVITAN là thương hiệu của Công ty dược phẩm Taisho Nhật Bản – Công ty có thị phần thuốc OTC số 1 tại Nhật Bản, công ty Dược phẩm kênh OTC số 1 tại Nhật Bản.

LIPOVITAN ra đời vào năm 1960. Taisho đã tạo ra sản phẩm LIPOVITAN đầu tiên như một thức uống bổ sung dinh dưỡng để xóa tan sự mệt mỏi và tăng cường phục hồi nhanh chóng, thương hiệu đã được ra mắt trong ngành dược phẩm. Việc đổi mới kiểu dáng chai thủy tinh vào năm 1962, thương hiệu nước tăng lực đầu tiên tại Nhật Bản đã tạo thành công cho việc trở thành thương hiệu hàng đầu.

Đặt chân đến thị trường Việt Nam vào năm 1999, LIPOVITAN đã cho ra đời dạng lon để trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống của người Việt.

TAISHO GROUP

Tinh thần sáng lập của công ty dược phẩm Taisho là cùng đối tác và cộng đồng địa phương phát triển thịnh vượng. Đặt chân đến thị trường Việt Nam từ năm 1999, tầm nhìn của Taisho Vietnam là phấn đấu để trở thành công ty đáng tin cậy nhất và gắn liền với cộng đồng địa phương Việt Nam.