THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM

Cv số: 02GHKM-TS/BCT- II/21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng  06  năm 2021

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Công ty TNHH Taisho Việt Nam thông gia hạn thời gian chương trình khuyến mại “Bật nắp trúng vàng” đến hết ngày 31/07/2021, cụ thể như sau:

  • Thời gian khuyến mại: Từ 01/04/2021 đến 31/07/2021.
  • Thời gian phát hành bằng chứng trúng thưởng từ 01/04/2021 đến hết ngày 31/07/2021, kết thúc trao thưởng vào lúc 23h59 ngày 14/09/2021.
  • Thời gian xác định trúng thưởng: từ 01/04/2021 đến hết ngày 31/07/2021, kết thúc trao thưởng vào lúc 23h59 ngày 14/09/2021.
  • Thời hạn khách hàng thông báo trúng thưởng: từ 00h00 ngày 01/04/2021 đến hết 23h59 ngày 31/07/2021.
  • Thời hạn kết thúc trao thưởng: 23h59 ngày 14/09/2021.

Lý do điều chỉnh: dịch Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp, hạn chế mức tiêu thụ trên thị trường nên Công ty TNHH Taisho Việt Nam muốn gian hạn thêm thời gian cho người tiêu dùng có cơ hội để tham gia.

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

Công ty TNHH Taisho Việt Nam cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng tham gia chương trình khuyến mại.

 

Trân trọng,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *