CÔNG TY TNHH
TAISHO VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HCM

Địa Chỉ: Tòa nhà Báo Phụ Nữ (Tầng 03, phòng 302), Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

ĐT: 0906809383

Fax: (84.28) 3519 4690/91/92

Email: cskh@taishovn.com

CÔNG TY TNHH
TAISHO VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HCM

Địa Chỉ: Tòa nhà Báo Phụ Nữ (Tầng 03, phòng 302), Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 571 579

Điện Thoại: 0888026766

Email: cskh@taishovn.com

    LIÊN HỆ